Ajankohtaista

Toutaimen luontaisen lisääntymiseen liittyviä tutkimuksia tehdään Kulo- ja Rautavedellä, Kokemäenjoella ja Loimijoella. Nämä vesistöt ovat olleet toutaimen luontaisia elinalueita. Tutkimusten tavoitteena on selvittää toutaimen luontainen lisääntymisen runsautta, ja sen vaikutusta toutainkannan ylläpitoon. Samalla kerätään tietoa siitä, miten...

Kokemäen yläosan kalatalousalueen kalastusluvat ovat nyt saatavilla verkkokaupasta www.kalapassi.fi. Mukana ovat mm. entiset uisteluluvat Kulo-Rauta-Liekovedelle ja Mahnalanselän-Kirkkojärvelle sekä uutena molemmat lupa-alueet kattava Hartolankoski-Kyröskoski yhtenäislupa-alue. Kalatalousalue myy lupia myös seisoville pyydyksille isoille...

Toutainkantojen kehityksestä Kokemäenjoen vesistöalueella on julkaistu raportti. Kokemäenjoen vesistö on monella tapaa Suomen toutainkantojen ydinaluetta. Raportti on selvitys kehityksestä ja nykytilasta Kokemäenjoen vesistöalueella. Raportissa esitetään ensisijaisesti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (nyk. KVVY Tutkimus Oy:n)...

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen vuosikokous pidettiin 24.10.2019 Tyrvään Pappilassa. Paikalle oli saapunut vesialueiden edustajia hyvin. Kokouksessa oli läsnä 27 äänioikeutettua jäsentä ja heillä oli käytössään yhteensä 32 ääntä.

Tubettaja Vinkare on julkaissut uuden Sastamalan kaupungin kanssa yhteistyössä luodun videon. Videolla Vinkare käy kalastamassa Vaparetkien Mikko Ollilan kanssa alueemme vesillä ja saalista nousee mukavasti.

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue aloitti toimintansa alkuvuodesta. Toiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin ja etenkin kalastuksenvalvontaa on tehostettu. Uudella kalatalousalueella on noin 20 nimettyä kalastuksenvalvojaa. Valvojien välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja keskinäistä yhteydenpitoa on lisätty. Yhteistyön tehostaminen on...

Kokemäenjoella Hartolankosken ja Äetsän voimalaitosten väliselle jokialueelle on perustettu uusi lupa-alue. Lupa-alue käsittää Kilpikosken, Kilpijoen, Raukon, Teukkulan, Hoipolan, Kiikan ja Hartolan- Äetsän osakaskuntien vesialueet poislukien Kilpikosken koskialue. Lisäksi käynnissä on neuvottelut UPM:n kanssa sen vesialueiden saamisesta mukaan...