Haukihanke

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on yhdessä Pirkkalan ja Kyrösjärven kalatalousalueiden kanssa käynnistänyt alueiden reittivesien haukien lisääntymisalueiden kartoituksen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko alueella sellaisia kohteita, jotka voitaisiin kunnostaa hauen lisääntymisalueiksi joko ennallistamalla aiemmin hyvin toimineita kohteita tai nk "haukitehtaita", joissa vesi pidätetään keinotekoisesti hauen kudulle sopivalle korkeudelle esim. puronsuukosteikoissa.