Haukihanke

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on yhdessä Pirkkalan ja Kyrösjärven kalatalousalueiden kanssa käynnistänyt alueiden reittivesien haukien lisääntymisalueiden kartoituksen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, onko alueella sellaisia kohteita, jotka voitaisiin kunnostaa hauen lisääntymisalueiksi joko ennallistamalla aiemmin hyvin toimineita kohteita tai nk "haukitehtaita", joissa vesi pidätetään keinotekoisesti hauen kudulle sopivalle korkeudelle esim. puronsuukosteikoissa.

Hankkeelle on palkattu työntekijä, Markus Tuloisela. Hän soittelee osalle alueen toimijoista ja osakaskuntien esimiehistä tulevien parin viikon aikana ja keväällä jäiden lähdön jälkeen, hän tekee myös maastokäyntejä rannoille sekä veneellä että rantojen kautta. Tämä teille kaikille tiedoksi, jos alkaa tulla kyselyjä rannoilla liikkuvista vieraista ihmisistä. Markuksen tavoittaa numerosta: 050-3006056 ja sähköpostilla: markus.tuloisela17@gmail.com