Hankkeet

Tänne lisäämme tietoa käynnissä olevista hankkeista.


Vuonna 2022 hankkeitamme olivat: 

Kalastuksen valvonta 

Nuorisotyö        

Toiminnan kehittäminen 

Virtavesien ja taimenkantojen hoito 

Toimintaraha 

Mahnalanselän-Kirkkojärven kuhaselvitys 

Hiusjoen yms kunnostussuunnitelma 

Suodenniemen veneluiskat