Toiminnanjohtaja tiedottaa

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen yleiskokous pidettiin tiistaina 26.10.2021 Ellivuoressa. Kokoukseen osallistui yhteensä 24 äänioikeutettua henkilöä, jotka edustivat 28 jäsenyhteisöä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti yleiselle kokoukselle kuuluvat asiat ja alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman ehdotuksen hyväksymisestä....

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on maksamassa valtion kalastonhoitomaksuvaroista kertyneitä, vesialueen omistajille kuuluvia korvauksia. Nämä ovat korvaus vesialueen käytöstä yleiskalastusoikeuksiin. Varojen rasituskerroin on päätetty kalatalousalueen kokouksissa ja se on kolme kalatalousalueen kaikilla vesillä poislukien ne alueet, missä...

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on laatimassa toimialueelleen kalastuslain mukaista käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2021‒2030. Suunnitelma valmistuu vuonna 2020 ja sen tehtävänä on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä biologinen monipuolisuus. Suunnitelmalla edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen...