Haukimestari jalkautuu kenttätöihin

01.05.2023

Haukihankkeen projektisuunnittelija ryhtyy kiertämään hauen lisääntymisalueita toukokuun alusta alkaen Kyrösjärven, Pyhäjärven ja Kulo-Lieko-Rautavesien pääreittivesistöalueilla. 

Älkää säikähtäkö huomioliiveissä liikkuvia asiantuntijoita maastossa tai rannalla. Hankkeen maastokäynnit toteutetaan arkiviikonpäivinä ja niin, että niistä on mahdollisimman vähän häiriötä.