Kalatalousalueen yleiskokouksen pöytäkirja nähtävillä

27.10.2021

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen yleiskokous pidettiin tiistaina 26.10.2021 Ellivuoressa. Kokoukseen osallistui yhteensä 24 äänioikeutettua henkilöä, jotka edustivat 28 jäsenyhteisöä.  Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti yleiselle kokoukselle kuuluvat asiat ja alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman ehdotuksen hyväksymisestä. Kalatalousalueen hallitukseen valittiin uusina jäseninä Antti Ala-Pappila Hartolan-Äetsän osakaskunnasta ja Sami Tarikka Hämeenkyrön-Lopen osakaskunnasta. Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen Mikko Ollila. Kalatalousalue kiittää hallituksesta pois jääneitä Jukka Pulakkaa ja Seppo Metsähonkalaa ansiokkaasta työstä alueen kalatalouden edistämiseksi. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Esko Piranen ja varapuheenjohtajana Mikko Ollilla. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä  (kokouksen oikaisuvaatimus)

Hallituksen laatima ehdotus alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin esitetyn mukaisena. Kuhan istuskielto korjattiin koskemaan vuosia 2023-2025. Hallitukselle annettiin valtuudet tehdä pieniä korjauksia, mikäli niille on tarvetta. Suunnitelma jätetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksyttäväksi kokouksen valitusajan päätyttyä. Esitelmä käyttö- ja hoitosuunnitelmasta on nähtävillä täällä.