Kansallinen rapustrategia

10.05.2019

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on päivittänyt Kansallisen rapustrategian. Strategia päivitettiin, koska täplärapu listattiin Euroopan unionin haitallisten vieraslajien luetteloon. Tämä tarkoittaa, ettei täplärapuja saa enää viljellä tai istuttaa EU:n alueella. Rapustrategiaan tehtiin EU:n ja kansallisen vieraslajisäädösten mukaiset muutokset. Täplärapukantojen hallintasuunnitelma sisällytettiin rapustrategiaan ja on otettu osaksi Suomen kansallista vieraslajien hallintasuunnitelmaa. Lisäksi strategiaa päivitettiin uusien tutkimustuloksien perusteella rapuruton ja sen torjunnan osalta.