Käyttö- ja hoitosuunnitelma jäsenistön kommentoitavaksi

17.06.2021

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on saanut alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmiiksi jäsenistön kuulemista varten. Suunnitelman luonnos on nähtävillä täällä . Pyydämme teitä välittämään tiedon kuulemisesta omille taustajärjestöillenne.

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa on ollut laatimassa työryhmä: Markku Aronen, Seppo Metsähonkala, Esko Piranen ja Jukka Pulakka sekä toiminnanjohtaja Päivi Pyyvaara. Kalatalousalueen hallitus on käsitellyt luonnosta kokouksessaan 22.4.2021 ja päättänyt sen jättämisestä jäsenistön kommentoitavaksi.

Kalatalousalueen hallitus on määritellyt tärkeimmiksi tehtäviksi ja toimenpiteiksi:

  • Vedenlaadun seuraaminen ja sen edistäminen sekä vesiekosysteemin tasapainon säilyttäminen.
  • Vaelluskalojen tarpeiden huomioiminen.
  • Kalastuksen mahdollistaminen
  • Kalakantojen vastuullisen ja kestävän hyödyntämisen edistäminen
  • Alueen erikoisuuksien, toutaimen ja raakun, elinolojen turvaaminen
  • Tehtyjen päätösten kalataloudellisen vaikuttavuuden seuraaminen

Suunnitelmassa mm. esitetään hauelle ja toutaimelle 50 cm alamittaa sekä vapaa-ajan verkkokalastukseen kahden vuoden siirtymäkaudella 50 mm:n solmuvälirajoitusta Kulo-Rautavedelle ja enintään kahden verkon kalastusoikeutta. Hauen alamitan asettamisella pyritään lisäämaan hauen arvostusta. Alamitan asettaminen tukee myös alueella käynnistettyä laajaa hauen lisääntymisalueiden kartoitushankkeen tavoitteita. Hauen lisääntyminen kärsii säännöstelyn aiheuttamista keväisistä veden korkeuden vaihteluista. Toutain on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäviin lajeihin ja Kulo-Rautaveden alue lähivesineen on Kymijoen lisäksi ainoa vesistö, missä toutain lisääntyy luontaisesti.

Palautetta voi antaa 8.8.2021 asti mieluiten sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla toiminnanjohtajalle: paivi.pyyvaara@kalatalo.fi Muistutuksen, lausunnon tai mielipiteen voi jättää kalatalousalueen jäsen tai alueella toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on alueen luonnonsuojelun ja ympäristöasioiden edistäminen.

Hallitus käsittelee saadun palautteen syksyn kokouksessaan ja suunnitelmaan tehdään tarvittaessa palautteen perusteella muutoksia. Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee jäsenistön käsittelyyn ja päätettäväksi kalatalousalueen kokouksessa 26.10.2021