Käyttö - ja hoitosuunnitelma sai ELYn hyväksynnän

02.11.2022

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin. 

Linkki suunnitelmaan Käyttö -ja hoitosuunnitelma