Kokemäenjoelle Hartolan-Äetsän välille uusi lupa-alue - luvat nyt verkkokaupasta!

03.07.2019

Kokemäenjoella Hartolankosken ja Äetsän voimalaitosten väliselle jokialueelle on perustettu uusi lupa-alue. Lupa-alue käsittää Kilpikosken, Kilpijoen, Raukon, Teukkulan, Hoipolan, Kiikan ja Hartolan- Äetsän osakaskuntien vesialueet poislukien Kilpikosken koskialue. Lisäksi käynnissä on neuvottelut UPM:n kanssa sen vesialueiden saamisesta mukaan lupa-alueeseen. Lupa-alueen pinta-ala on noin 250 ha ja sen hallinnoinnista vastaa Hartolan-Äetsän osakaskunta.

Uudelle lupa-alueelle myydään lupia ensi sijaisesti viehekalastukseen, verkkokalastus ei ole alueella sallittu. Kaikille kalastajille on tarjolla henkilökohtainen, 20 €:n hintainen viikkolupa, mikä oikeuttaa kalastamaan kolmella vieheellä. Osakkaiden, paikkakunnalla asuvien ja vapaa-ajankiinteistöjen omistajien on mahdollista lunastaa myös vuosilupa, mikä oikeuttaa viehekalastuksen lisäksi myös katiska-, rantarysä ja mertakalastukseen.

Luvassa on kalastajakohtainen kahden lohikalan vuorokausikiintiö. Tällä pyritään turvaamaan se, että istutusten jälkeen useammalla kalastajalla olisi mahdollista saada saalista ja mukavia kalastuskokemuksia. Alueen kalakanta on hyvä ja sitä vahvistetaan säännöllisillä istutuksilla.

Luvat ovat helposti lunastettavissa Kalapassin verkkokaupasta. Luvan voi ostaa myös toiselle kalastajalle ja siellä ovat ladattavissa myös lupa-alueen kalastusmääräykset ja ohjeet. Valtion kalastonhoitomaksun, joka on oltava 18-64-vuotiailla muuta kuin ongintaa ja pilkintää harjoittavilla kalastajilla, voi ostaa Eräluvat-sivustolta.

(lisätietoja: Hartolan-Äesän osakaskunnan hoitokunnan puheenjohtaja Antti Ala-Pappila, 050-4097399 ja Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen puheenjohtaja; Esko Piranen, 0500 330 045)