Evon osakaskunnan (790-876-28-1) kokouksen pöytäkirja nähtävillä

26.05.2023

Evon osakaskunnan (790-876-28-1) kokous pidettiin keskiviikkona 14.6.2023 klo 17 alkaen. Kauppalan talolla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat koskien vuosia 2017-2022. Kokoukseen osallistui kolme äänioikeutettua jäsentä ja kaksi ulkopuolista osallistujaa. Hoitokuntaan valittiin (varahenkilö suluissa): Marko Juurikivi (Keijo Laine), Juhani Kruus (Jukka Sianoja) ja Hannu Peltomäki (Veikko Junnila). Juhani Kruus valittiin hoitokunnan puheenjohtajaksi ja Hannu Peltomäki varapuheenjohtaksi.

Kokouksessa keskusteltiin osakaskunnan vesialueella olevien huonosti näkyvien kivien merkkaamisesta ja järven muikkukannan elvyttämisestä.

Evon osakaskunta on mukana Kokemäenjoen yläosan yhtenäislupajärjestelmässä osana Kulo-Rautaveden lupa-aluetta. Kalastusluvat myydään Kalapassi-verkkokaupassa, uisteluluvat saat täältä ja seisovien pyydysten luvat ovat myynnissä täällä. Kalastusluvat ovat ostettavissa myös Villihinnasta Sastamalasta ja Kalakaapusta Nokialta. Valvontaa alueella suorittavat kalatalousalueen kalastuksenvalvojat

Osakaskunnan sihteeritehtäviä hoitamaan valittiin Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

Lisätietoja: sihteeri Päivi Pyyvaara, paivi.pyyvaara@kalatalo.fi, 0500-760 953

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 20.6-15.8.2023 välisen ajan. 

Pöytäkirjaan voit tutustua täältä.