Kutsu: kalatalousalueen yleiskokous 25.10.2022

04.10.2022

Tervetuloa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen kokoukseen tiistaina 25.10.2022 klo 17 alkaen Jumesniemen Kyläsaliin!

Ilmoittautuminen ja kahvitus klo 16.30 alkaen

Kokous klo 17 alkaen

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntöjen mukaan yleiskokouksen päätettäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksen alussa kuullaan esitelmä alueella tehdyistä kuhaselvityksistä ja Mahnalanselän alueella käynnistävästä kuhatutkimuksesta. Esitelmän pitää Ismo Kolari (Pirkanmaan kalatalouskeskus ry). Kuhaselvityksistä laadittu yhteenveto on luettavissa täältä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimenpiteiden esittely

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma käsiteltiin ja vahvistettiin v.2021 kokouksessa. Pohjois-Savon ELY-keskus on hyväksynyt suunnitelman 1.9.2022 ja päätös saa lainvoiman lokakuun alussa. Hyväksytty suunnitelma julkaistaan kalatalousalueen nettisivuilla. Kokouksessa esitellään vielä suunnitelman keskeiset kalastusta ohjaavat päätökset, mm. hauen ja toutaimen 50 cm alamitta sekä 50 mm:n solmuvälirajoitus vapaa-ajan verkkokalastuksen kahden vuoden siirtymäkaudella Kulo-Rautavedelle ja enintään kahden verkon kalastusoikeus. Hauen alamitan asettaminen tukee alueella käynnistettyä laajaa, hauen lisääntymisalueiden kartoitushankkeen tavoitteita. Hauen lisääntyminen kärsii säännöstelyn aiheuttamista keväisistä veden korkeuden vaihteluista. Toutain on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäviin lajeihin ja Kulo-Rautaveden alue lähivesineen on Kymijoen lisäksi ainoa vesistö, missä toutain lisääntyy luontaisesti.

Ilmoittautuminen etäyhteydellä kalatalousalueen kokoukseen

Tarvittaessa voit osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta (Teams-sovellus). Ilmoittaudu kokoukseen ennakkoon ma 24.10.2022 klo 8. Linkki lomakkeeseen on tässä . Kokousaineiston liitteineen löydät täältä . Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 1.11.-3.12.2022 samalla sivustolla. 

Ota mukaan osakaskuntanne tai muun valtuuttajan kokouksen pöytäkirja ilmoittautumista varten. Varatkaa mukaanne myös vesialueenne kiinteistötunnus, se nopeuttaa ilmoittautumista. Tässä linkki valtakirjaan. Luonnos omistajakorvauksien jaosta on nähtävillä tämän linkin kautta.

Tämä kokouskutsu toimitetaan postitse niille kokousedustajille, jotka eivät ole antaneet suostumustaan sähköisen kutsun toimittamiseen. Pyydän ilmoittamaan, mikäli jatkossa teille voi toimittaa kokouskutsun vain sähköisesti.

Tervetuloa kokoukseen keskustelemaan ja tekemään päätöksiä alueen kalataloudesta!

Kuvassa kalatalousalueen hallitus Jumesniemessä valmistelemassa yleisen kokouksen koolle kutsumista. Takana vasemmalta: Hallituksen pj: Esko Piranen, Jarno Mäenpää, Markku Aronen, Sami Tarikka ja Kimmo Rintala, edessä toiminnanjohtaja Päivi Pyyvaara, Olli Laitila, Mika Lumiainen ja Antti Ala-Pappila