Kutsu: kalatalousalueen yleiskokoukseen 26.10.2021

08.10.2021

Paikka: Ellivuori Resort, Järvikabinetti Ellivuorentie 131, 38130 Sastamala

Aika: tiistaina 26.10.2021. ilmoittautuminen ja kahvitus klo 16.30 alkaen, kokous klo 17 alkaen.

Kokousaineisto

Käyttö- ja hoitosuunnitelman käsittely

Kokouksessa käsitellään muiden kokousasioiden lisäksi alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kuulemiskierroksen jälkeen hallitus täydensi suunnitelman kaupallisen kalastuksen lupien hinnan määrittelyä ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. Muilta osin suunnitelma on saman sisältöinen kuin kesäkuussa kuulutettu suunnitelma oli. Uusi versio on luettavissa täältä. Tarvittaessa voit pyytää toiminnanjohtajalta paperista versiota.

Suunnitelmassa mm. esitetään hauelle ja toutaimelle 50 cm alamittaa sekä vapaa-ajan verkkokalastukseen kahden vuoden siirtymäkaudella 50 mm:n solmuvälirajoitusta Kulo-Rautavedelle ja enintään kahden verkon kalastusoikeutta. Hauen alamitan asettamisella pyritään lisäämaan hauen arvostusta. Alamitan asettaminen tukee myös alueella käynnistettyä laajaa, hauen lisääntymisalueiden kartoitushankkeen tavoitteita. Hauen lisääntyminen kärsii säännöstelyn aiheuttamista keväisistä veden korkeuden vaihteluista. Toutain on Suomessa luokiteltu silmälläpidettäviin lajeihin ja Kulo-Rautaveden alue lähivesineen on Kymijoen lisäksi ainoa vesistö, missä toutain lisääntyy luontaisesti.

Ohessa esitys v.2020 omistajakorvauksien jaosta. Rasituskerroin on päätetty v.2020 kokouksessa. Varat pyritään jakamaan ennen maaliskuun loppua 2022

Ilmoittautuminen etäyhteydellä kalatalousalueen kokoukseen

Tarvittaessa voit osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta (Teams-sovellus). Ilmoittaudu kokoukseen ennakkoon ma 25.10.2021 klo 8 mennessä tällä lomakkeella.  

Ota mukaan osakaskuntanne tai muun valtuuttajan kokouksen pöytäkirja ilmoittautumista varten. Ohessa valtakirjapohja, jota voitte hyödyntää. Varatkaa mukaanne myös vesialueenne kiinteistötunnus, se nopeuttaa ilmoittautumista.

Mikäli haluat, voit toimittaa valtakirjan etukäteen toiminnanjohtajalle sähköpostilla: paivi.pyyvaara@kalatalo.fi (0500-760 953).