Rautaveden läntisen osakaskunnan (790-876-11-1)  7.6.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nähtävillä

26.05.2023


Rautaveden läntisen osakaskunnan (790-876-11-1) kokous pidettiin ke 7.6.2023 klo 17 alkaen Heinoon metsästysseuran Aarikkarannan mökillä.  Kokouksessa päätettiin mm. osakaskunnan sääntöjen hyväksymisestä, hoitokunnan ja muiden toimihenkilöiden valinnasta, käsiteltiin v.2018-2022 tilinpäätösasiat ja päätettiin tulevan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hoitokuntaan valittiin uudestaan: Jarno Hoffren, Mauri Höylänen ja Mikko Ollila, joka valittiin myös hoitokunnan puheenjohtajaksi. Kokouksessa myös keskusteltiin kylän toiminnan lisäämisestä ja suunniteltiin, olisiko mahdollista järjestää etenkin lapsille ja nuorille suunnattua kalastus- ja kesätapahtumaa yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Osakaskunta voisi järjestää tapahtumaan esimerkiksi mato-ongintaa ja muuta kalastukseen liittyvää ohjelmaa.

Rautaveden läntinen osakaskunta on mukana Kokemäenjoen yläosan yhtenäislupajärjestelmässä osana Kulo-Rautaveden lupa-aluetta. Kalastusluvat myydään Kalapassi-verkkokaupassa, uisteluluvat saat täältä ja seisovien pyydysten luvat ovat myynnissä täällä. Kalastusluvat ovat ostettavissa myös Villihinnasta Sastamalasta ja Kalakaapusta Nokialta. Valvontaa alueella suorittavat kalatalousalueen kalastuksenvalvojat

 Lisäksi osallistutaan kalatalousalueen erilaisiin hankkeisiin, mm. hauen lisääntymisalueiden kartoitukseen ja yhteiseen käyttöön tarkoitettujen, rannoilla ja saarilla olevien palveluiden kehittämiseen. Tällaisia ovat mm. rantautumis- ja nuotiopaikat sekä wc-rakennukset.

Kokouksen pöytäkirja liitteineen on luettavissa täältä


Kaunis kesäsää helli kokousväkeä Rautaveden rannalla