Vammalan seudun kalastusalueen 6.6.2023 pidetyn lopettamiskokouksen pöytäkirja nähtävillä

26.05.2023

Vammalan seudun kalastusalueen lopettamiskokous pidettiin Ellivuori resortissa tiistaina 6.6.2023. Kokoukseen osallistui yhdeksän äänioikeutettua kokousedustajaa, jotka edustivat 10 jäsentä,  sekä kaksi ulkopuolista henkilöä.

Kokouksessa käsiteltiin kalastusalueen tilinpäätökset ja toimintakertomukset vv. 2018-2022. Kalastusalue päätettiin purkaa ja kalastusalueen oma pääoma päätettiin lahjoittaa Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueelle. Taseessa olevasta vieraasta pääomasta päätettiin, että se säilytetään kolmen vuoden ajan lopettamiskokouksesta Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen vieraassa pääomassa. Tämän älkeen se siirtyy kalatalousalueen omaan pääomaan vuoden 2026 tilinpäätöstä tehtäessä. Tänä aikana vesialueen omistajilla on mahdollisuus asianmukaista selvitystä vastaan pyytää kalatalousalueelta varojen suorittamista omistamalleen pankkitilille.

Kalastusalueen lopputehtäviä varten valittiin selvitysmieheksi Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen toiminnanjohtaja Päivi Pyyvaara.

Vammalan seudun kalastusalueen lopettamiskokouksen pöytäkirja

Kokouksen esityslista

Vammalan seudun kalastusalueen toimintakertomus vuosilta 2018-2022