Omistajakorvaukset vesialueen omistajille tulossa maksuun

19.02.2021

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on maksamassa valtion kalastonhoitomaksuvaroista kertyneitä, vesialueen omistajille kuuluvia korvauksia. Nämä ovat korvaus vesialueen käytöstä yleiskalastusoikeuksiin. Varojen rasituskerroin on päätetty kalatalousalueen kokouksissa ja se on kolme kalatalousalueen kaikilla vesillä poislukien ne alueet, missä kalastus yleiskalastusoikeuksin on kielletty. Kevään aikana maksetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana kertyneet varat. Taulukoissa olevat pinta-alat on saatu Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Mikäli pinta-aloissa on mielestänne virheitä, tulee niistä olla yhteydessä Maanmittauslaitokseen. Jos vesialueellenne ei ole aiemmin maksettu korvauksia (aikaisempien kalastusalueiden: Vammalan seudun, Mahnalanselän-Kirkkojärven tai Suodenniemen kalastusalueiden kautta) ja jako-osuutenne on yli 50 €, pyydämme ilmoittamaan tilinumeronne kalatalousalueelle: paivi.pyyvaara@kalatalo.fi

Jakolistat vesialueen omistajille: