Osakaskuntakysely hallintoa ja KHS-suunnittelua varten

18.03.2020

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue on laatimassa toimialueelleen kalastuslain mukaista käyttö- ja hoitosuunnitelmaa vuosille 2021‒2030. Suunnitelma valmistuu vuonna 2020 ja sen tehtävänä on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä biologinen monipuolisuus. Suunnitelmalla edistetään vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Jotta suunnitelmasta saadaan toimiva ja alueen mahdollisuudet, erityspiirteet ja toimijoiden tarpeet huomioiva, lähetämme tämän kyselyn kalatalousalueen jäsenien tiedossa oleville edustajille. Voit täyttää kyselyn myös sähköisesti alla olevasta linkistä. Toivomme, että ensisijaisesti hyödynnätte tätä kanavaa

Kyselyyn liittyvät kartat ja tarvittaessa myös täytetyn lomakkeen voi palauttaa joko sähköpostilla osoitteeseen paivi.pyyvaara@kalatalo.fi tai palautusosoitteella: PIRKANMAAN KALATALOUSKESKUS RY, Tunnus 5019652, 00003 VASTAUSLÄHETYS (tai kirjeen mukana tulleella palautuskuorella)

Osakaskunnat voivat pyytää halutessaan myös muita hoitokunnan jäseniä vastamaan suoraan tähän kyselyyn tai koota vastauksia yhteen vastausviestiin. Kiitämme vastauksistanne jo etukäteen, lyhyetkin vastaukset ovat arvokkaita. Jos ette osaa vastata johonkin kysymykseen, jättäkää kohta tyhjäksi. Alussa yhteystietokysely. Haluamme varmistaa, että meillä on kaikki ajantasaiset tiedot osakaskunnastanne.