Patojen katselmus Mouhijärvellä ja Kiikoisissa

10.09.2020

Tiistaina Pirkanmaan ELY:n virkamiehet ja Museoviraston edustaja kävivät katsomassa Putajan ja Jaaranpatoja. Alueen säännöstelyä koskeva lupa on tarkoitus avata. Pirkanmaan ELY-keskus luvanhaltijana hakee lupaa, joka mahdollistaisi joustavan kevätkuopan tekemisen lumitilanteen ja sadannan mukaan. Nyt ELY-keskus on joutunut hakemaan poikkeuslupaa Avista kevätkuopan poisjättämiseksi. Leutojen ja vähäsateisten talvien vuoksi keväällä ei ole tarvinnut varautua lumien sulamisvesiin ja kevättulvien torjuntaan. Samalla, kun uusi lupahakemus laitetaan vireille, arvioidaan kummankin padon osalta kalatien tekemisen mahdollisuutta. Jaaranpadolla kalatien luonteva paikka voisi olla toisessa patoaukossa. Nyt oli kyseessä maanomistajien ja muiden asianomaisten ensimmäinen kuuleminen.