Raportti toutainkantojen kehityksestä Kokemäenjoen alueella

20.12.2019

Toutainkantojen kehityksestä Kokemäenjoen vesistöalueella on julkaistu raportti. Kokemäenjoen vesistö on monella tapaa Suomen toutainkantojen ydinaluetta. Raportti on selvitys kehityksestä ja nykytilasta Kokemäenjoen vesistöalueella. Raportissa esitetään ensisijaisesti Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (nyk. KVVY Tutkimus Oy:n) toteuttamien velvoitetarkkailujen tuloksia. Selvitysalue kattaa toutaimen alkuperäisen levinneisyysalueen lisäksi merkittävän osan sellaisista reittivesistä, mihin toutain kotiutettiin vasta istutusten myötä.

Raportin voit ladata ja lukea alla olevasta linkistä.