Omistajakorvauksien jaosta vesialueen omistajille valitettu

14.02.2020

Omistajakorvaukset uhkaavat siirtyä maksettavaksi vasta 2020 vuoden jälkeen.

Pitkään odotettu, Luonnonvarakeskuksen tekemä tutkimus valtakunnallisen viehekalastusluvan aiheuttamasta kalastusrasituksesta valmistui viime syksynä. Tulokset olivat Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen kannalta erittäin positiiviset ja selvityksen mukaan tällä alueella on runsaasta kyseisellä luvalla tapahtuvaa kalastusta. Kalastuslain mukaan Pohjois-Savon ELY-keskus teki asiasta jakopäätöksen, minkä mukaan tälle alueelle tulisi korvausvaroja jaettavaksi vesialueen omistajille 58191 €.

Tästä omistajakorvausta koskevasta päätöksestä on tehty kolme valitusta hallinto-oikeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2018 omistajakorvauksia ei makseta kalatalousalueille ennen kuin hallinto-oikeus on käsitellyt asian ja sen päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tästä johtuen myöskään kalatalousalue ei voi varoja maksaa vesialueen omistajille. Tilanne vaikeuttaa entisestään vesialueen omistajien taloudellista tilanne. Toimintaa suunniteltaessa on huomioitava, että todennäköisesti asia käsitellään kaikissa oikeusasteissa. Näin ollen on hyvin epätodennäköistä, että varoja saadaan vuoden 2020 aikana maksettua vesialueen omistajille. 

Luken tiedote selvityksestä: https://www.luke.fi/uutinen/kalatalousalueille-kohdistuva-viehekalastusrasitus-selvitetty/

Linkki julkaisuun: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544811/luke-luobio_75_2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y