Toutaimen luontaisen lisääntymisen seuranta 2019

10.03.2020

Toutaimen luontaisen lisääntymiseen liittyviä tutkimuksia tehdään Kulo- ja Rautavedellä, Kokemäenjoella ja Loimijoella. Nämä vesistöt ovat olleet toutaimen luontaisia elinalueita. Tutkimusten tavoitteena on selvittää toutaimen luontainen lisääntymisen runsautta, ja sen vaikutusta toutainkannan ylläpitoon. Samalla kerätään tietoa siitä, miten laajalla alueella toutaimen lisääntymistä tapahtuu.

Tässä raportissa esitetään vuoden 2019 poikasnuottauksen ja nuorten toutainyksilöiden verkkokalastuksen tulokset. Selvitysten rahoituksesta ovat vastanneet Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kalatalousyksiköt.

Voit ladata raportin oheisesta linkistä luettavaksi: