Työpaikkailmoitus: Haukihanke

14.12.2022

Haukimestari haussa

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue sijaitsee Pirkanmaalla, pääosin Sastamalassa, Nokialla ja Hämeenkyrössä. Kalatalousalue on yhdessä Pirkkalan ja Kyrösjärven kalatalousalueiden kanssa käynnistämässä hauen lisääntymisen ja käytön edistämishanketta. 

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, onko kalatalousalueiden alueilla sellaisia rantakosteikkoja, joihin voitaisiin perustaa nk. haukitehtaita tai edesauttaa muuten hauen lisääntymisen onnistumista alueella. Lisäksi selvitetään, miten säännöstelyä tulisi kehittää, jotta hauen lisääntymisedellytykset paranisivat.

Haemme hankkeelle osa-aikaista toteuttajaa, jonka tehtäviin kuuluu mm. kohteiden alkukartoitus, maastokatselmukset ja paikallisten asiantuntijoiden haastattelut. Lisäksi hänen tulee laatia hankkeen loppuraportti. Hankkeen toteuttamisessa on apuna kalatalousalueiden edustajista koostuva työryhmä sekä alueiden toiminnanjohtajat. Työn toteuttamiseksi hakijalla tulee olla mahdollisuus oman auton käyttöön maastokatselmusten toteuttamista varten.

Arvostamme kalatalousalan tai kalavesien hoidon koulutusta, työ sopii hyvin myös lopputyöksi tai opinnäytetyön aiheeksi. Paikkatieto-osaamisesta on hyötyä kohteiden kartoituksessa. Työn voi toteuttaa toiminimellä laskutusperusteisesti tai palkkatyönä. 

Lähetä avoin hakemuksesi palkkatoivomuksineen 30.12.2022 mennessä sähköpostilla: paivi.pyyvaara@kalatalo.fi otsikolla: Haukihanke

Lisätietoja hankkeesta: Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen toiminnanjohtaja Päivi Pyyvaara, paivi.pyyvaara@kalatalo.fi 0500-760 953 ja www.kalasta.net