Veneenlaskupaikkojen kunnostuksia

22.09.2022

Suodenniemen säästöpankkisäätiö myönsi avustusta 


Avustusta saatiin Suodenniemen ja Mouhijärven alueelle veneenlaskuramppien kunnostukseen. 

Hankkeen tiimoilta kunnostettavia kohteita oli kolme:

* Mouhijärven molemmat rampit

- Vilpun ja Putajan rannassa sijaitsevat

* Kourajärven Kelanrannan ramppi.  


Mouhijärven vedenpinta on ollut jo pitkään erittäin alhaalla ja se on haitannut järven kalastus- ja virkistyskäyttöä. Järvellä olevat veneenlaskuluiskat ja rantautumispaikat ovat olleet huonokuntoisia, ja liian matalia veneiden laskemista ja kulkua varten. 

Kourajärven Kelanrannan luiskaa oli aiemmin hankala käyttää, ja sen luiskan järvenpuoleinen osa vaati kunnostusta, jotta luiskaa voisi käyttää turvallisesti.


Kalatalousalue selvitti aiemmin ELY-keskuksen myöntämällä kalatalouden edistämismäärärahalla alueensa veneenlaskuluiskia ja niiden kuntoa. Hankkeessa kävi ilmi, että etenkin Mouhijärven luiskat vaatisivat pikaisesti kunnostusta. Myös Kourajärven Kelanranta on hyvän sijaintinsa vuoksi kovassa käytössä, ja oli kunnostuksen tarpeessa. 

Alueen paikalliset yhdistykset ja toimijat olivat erityisesti mukana Vilpun rannan kunnostuksessa, kiitos kaikille aktiiveille siitä. Tässä kuvat kaikista kolmesta kunnostetusta kohteesta 

1. Putajanranta

2. Kelanranta

3. Vilpunranta