Kalatalousalueen kokouksen päätöksiä 24.10.2023 Kerolassa

25.10.2023

Kokous pidettiin Kerolassa, (Suodenniemellä) tiistaina 24.10.2023. Kokoukseen osallistui 17 osallistujaa paikan päällä ja lisäksi yksi oli etäyhteyden päässä.

Esitelmä Mahnalanselän kuhan lisääntymisestä

Kokouksen alussa Ismo Kolari (Pirkanmaan kalatalouskeskus ry) kertoi Mahnalanselän alueen kuhaselvityksen tuloksista. Pääset tutustumaan julkaisuun tästä. Tulosten perusteella alueen kuhat ovat hyvin hidaskasvuisia ja näytekaloissa oli useita eri vuosiluokkia. Myös kuhien kuntokerroin oli alhainen, koko aineistossa 0,78, mikä viittaisi heikkoon ravintotilanteeseen. 

Mahnalanselän kuhat tulevat sukukypsiksi suhteellisen pienikokoisina. Huomattava osa (> 70 %) alle 36 cm kuhista oli sukukypsiä. 38‒39,9 cm pituusluokassa saavutetaan lähes 90 % sukukypsyysaste, ja kaikki vähintään 40 cm pituiset yksilöt olivat ehtineet kasvattaa sukutuotteet valmiiksi tulevan kevään kututapahtumaa varten. 

Hanke jatkuu vielä tulevana talvikalastuskautena. Ensimmäisessä näytteenotosta 45-55 cm:n kokoisia kuhia jäi puuttuumaan suurin osa. Näytteenottoa täydennetään näiden kokoluokien yksilöillä, jolloin koko tutkimuksen tulosten luotettavuus paranee.

Kuva (Ismo Kolari): Mahnalanselän kuhan suomu iänmäärityksessä: kuvassa 9 vuotiaan uroskuhan suomu, kalan paino 828 g ja pituus 46,7 cm 

Kokousasioita

Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Aronen. Kokouksessa käsiteltiin yleiselle kokoukselle kuuluvat asiat. Hallitukseen valittiin uudestaan erovuorossa olleet Esko Piranen, Jarno Mäenpää ja Mika Luimainen. Hallituksessa jatkavat: Mikko Ollila, Sami Tarikka, Antti Ala-Pappila, Olli Laitila, Kimmo Rintala ja Markku Aronen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Piranen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Ollilla.

Hallituksen laatimat ja esitetyt asiakirjat hyväksyttiin pienin korjauksin esitetyssä muodossa. Kalatalousalueen toiminta perustuu vahvasti erilaisten hankkeiden toteuttamiseen. Tulevana vuonna jatketaan edelleen nuorisotoimintaa, virtavesien tilan kohentamista eri tavoin sekä viestinnän, tiedottamisen ja yhteistoiminnan kehittämistä. Erityisesti pyritään lisäämään uusien yhtenäislupa-alueiden kehittämistä ja olemassa olevien kohteiden palveluiden lisäämistä (nuotiopaikkoja, puucee ym rakenteita). Hankkeita rahoitetaan ELY-keskuksen myöntämillä erityismäärärahoilla, mutta kalatalousalue on käyttänyt hyödykseen myös muita rahoituskanavia, esimerkiksi Suodenniemen säästöpankkisäätiön kehittämisrahoja.


Kalatalousalueen rajoituksia ja määräyksiä

Kokouksessa käytiin läpi alueella voimassa olevat rajoitukset ja alamitat: 

  • verkon solmuväli vähintään 50 mm Kulo-Rautavedellä ja 55 mm Mahnalanselällä, 
  • enintään 2 verkkoa/vapaa-ajan kalastaja alkaen vuodesta 2024, 
  • hauen ja toutaimen alamitta 50 cm koko toimialueella, 
  • ankeriaan pyynti on sallittu 1.5-30.9. välisen ajan vuoden 2025 loppuun asti.

Hauen alamitta on toistaiseksi voimassa vain kalatalousalueen ja vesialueen omistajien myymillä luvilla, ei yleiskalastusoikeuksin tapahtuvalla kalastuksella. Asian käsittely on tällä hetkellä Hallinto-oikeuden käsittelyssä.


Aineistot:

Kokouksen pöytäkirja, laaja parempilaatuinen ja isokokoinen tiedosto: lataa tästä

 mustavalkoinen, helpommin ladattavissa oleva pöytäkirja: lataa tästä


Luonnos vuodelta 2022 kertyneiden omistajakorvauksien varojen jaosta vesialueen  omistajille: lataa tästä

Kuva (Jarno Mäenpää): Kokousväkeä Kerolassa, edessä vasemmalla ensimmäisenä hallituksen puheenjohtaja Esko Piranen ja kolmantena vasemmalta hallituksen varapuheenjohtaja Mikko Ollila.