Yleiskokouksen pöytäkirja nähtävillä

26.10.2022

Kuha, Kokemäenjoki ja valvonta puhuttivat Jumesniemellä

Kokouksessa oli läsnä 20 äänioikeutettua osallistujaa, joka edustivat 24 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Olli Laitila Jumesniemen osakaskunnasta. Käsittelyssä olivat yleiskokoukselle kuuluvat asiat, jotka hyväksyttiin hallituksen valmistelun pohjalta. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä.

Kokouksen alussa kalatalousneuvoja Ismo Kolari (Pirkanmaan kalatalouskeskus ry, kuvassa vasemmalla) piti kattavan esityksen alueella tehtyjen kuhaselvitysten tuloksista ja sivusi myös tulossa olevia hankkeita: Mahnalanselällä kerätään ensi talvena näytteitä kuhan lisääntymisiän, kasvun ja koon selvittämiseksi ja koko reittivedellä käynnistyy laaja, kuhan luontaisen lisääntymisen selvitys. Tämän vuoksi kuha-istutukset reittivesillä ovat kiellettyjä aina vuoden 2025 loppuun asti. Esitelmään voit tutustua täältä

Lisäksi kokouksessa esiteltiin tulossa olevat kalastusrajoitukset. Hauen ja toutaimen alamitta ollaan asettamassa käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti 50 cm:iin. Alamitan asettamiselle on haettu ELY-keskuksen päätöstä ja se tullee voimaan alkuvuodesta 2023 tai heti kun ELY:n päätös asiasta on saatu. Lisäksi vapaa-ajan kalastuksen kahden verkon rajoitus tulee KHS:n mukaan voimaan kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Toiminnanjohtajan esitelmään pääset tästä.

Ankeriaan kalastus on tällä hetkellä sallittu vain heinäkuussa. Kalatalousalue on hakenut siihen poikkeusta kalastuslain 47§:n perusteella. Alueella kalastetaan paljon pitkäsiimalla, jolla saadaan saaliiksi erityisesti ankeriasta. Ankeriaan pitkä rauhoitusaika käytännössä lopettaisi pitkäsiimakalastuksen.

Keskustelussa nostettiin esille tarve saada paremmin yhteys alueen valvojiin. Valvonnasta vastaava Kimmo Rintala kertoi, että häneen voi tarvittaessa olla yhteydessä ja mahdollisesta valvontatarpeesta tiedotetaan alueen valvojille sekä sovitaan toimenpiteistä.

Hannu Salo Pohjois-Savon Ely-keskuksesta kertoi käyttö- ja hoitosuunnitelmien hyväksymisprosessien tilanteesta eri ELY-keskuksissa. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty ELY-keskuksessa eikä siitä ole tehty oikaisuvaatimuksia hallinto-oikeuteen eli suunnitelma on lainvoimainen. Salo kertoi myös alkamassa olevista Kokemäenjoen lohen ja taimenen potentiaalisten lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kartoituksesta. Esitelmä on luettavissa tästä

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Olli Laitila, Kimmo Rintala ja Markku Aronen valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Piranen ja varapuheenjohtajaksi Mikko Ollila. Muut hallituksen jäsenet ovat: Jarno Mäenpää, Mika Lumiainen, Sami Tarikka ja Antti Ala-Pappila.

Kalatalousalueen vuoden 2023 toiminta tulee olemaan aktiivista. Alueella on käynnissä erilaisia virtavesien kartoitukseen ja kunnostukseen liittyviä hankkeita, sekä hauen ja kuhan lisääntymistä selvittäviä projekteja. Lisäksi jatketaan nuorison kalastusinnostuksen lisäämistä ja kalastuksenvalvontaa. Lisätietoja kalatalousalueen toiminnasta ja käynnissä olevista hankkeista saa kalatalousalueen nettisivuilta sekä facebookista ja instagramista.