Ajankohtaista

Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueen valvojat tapasivat toukokuussa yhteisessä palaverissa. Tavoitteena oli lisätä valvojien verkostoitumista ja sopia tulevan kalastuskauden valvonnasta. Lisäksi käytiin läpi uusia lakimuutoksia ja sovittiin toimintatavoista. Edelleen ensimmäisenä ohjeena on neuvoa ja ohjeistaa kalastajia lupien ostosta ja...

Uusi rapuesite

21.05.2019

Suomessa esiintyy alkuperäinen erittäin uhanalainen jokirapu ja vuonna 1967 Pohjois-Amerikasta tuotu täplärapu. Ravut muistuttavat paljon toisiaan, mutta ne voidaan erottaa muutamasta tuntomerkistä.

Ankerias on mielenkiintoinen ja salaperäisin kalalajimme. Se on myös äärimmäisen uhanalainen. Ankeriaan elämänkierto alkaa ja päättyy Sargassomerellä, yli 6 000 kilometrin päässä Suomesta.

Sisä-Suomen kalatalousryhmän Mestari-kisälli -esiselvityshanke etsii ammattikalastuksesta kiinnostuneita kisällejä oppimaan alan salaisuudet itse töitä tekemällä. Henkilö tulee olla ulkoilmasta nauttiva, fyysistä työtä pelkäämätön sekä valmis työskentelemään ammattikalastajan työparina syksystä 2019 alkaen.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on päivittänyt Kansallisen rapustrategian. Strategia päivitettiin, koska täplärapu listattiin Euroopan unionin haitallisten vieraslajien luetteloon. Tämä tarkoittaa, ettei täplärapuja saa enää viljellä tai istuttaa EU:n alueella. Rapustrategiaan tehtiin EU:n ja kansallisen vieraslajisäädösten...

Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöineen vuosia ajama kalastuslain muutos on nyt toteutumassa. Uhanalaisten kalalajien salakalastajat joutuvat jatkossa maksamaan tuntuvia korvauksia.

Kalastuslain muutoksen myötä kalastusalueiden toimintaa ollaan lopettamassa ja uusien kalatalousalueiden toiminta käynnistyy. Kokemäenjoen yläosan kalatalousalue jatkaa Mahnalanselän-Kirkkojärven, Suodenniemen ja Vammalan seudun kalastusalueiden vesillä kalatalouden kehittämistä ja eteenpäin viemistä.